Tuyệt Thế Võ Thần

Tuyệt Thế Võ Thần

Cửu Tiêu đại lục, tông môn san sát, võ đạo làm đầu, người yếu tầm thường, bị người bắt nạt, cường giả giận dữ, máu chảy thành sôõ đạo hoàng giả, càng có thể quan sát thiên địa, ngạo cười non sông, động thì lại ngày kinh thạch phá, phơi thây trăm vạột đời cường nhân Lâm Phong, nghịch thiên xuất thế, đến kinh thế truyền thừa, tu võ đạo, đạp Cửu Tiêu, phá thiên địa, ngạo thương khung!


Tác giả : Tịnh Vô Ngân Thể loại : Action,Fantasy Ngày đăng : 21-04-2017 23:35:05 Cập nhật : 04-11-2019 13:26:01

Danh Sách Chương