Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Bắc Huyền Tiên tôn Trần Phàm bởi vì tu hành quá nhanh độ kiếp thất bại, nhân duyên tế hội hạ, phát hiện mình trở lại địa cầu lúc còn nhỏ, pháp lực, thần thông, Nguyên Thần, đạo tâm thậm chí pháp bảo đạo khí thần binh tất cả đều biến mất. Trần Phàm hồi ức mình ở kiếp trước đủ loại ân oán tình cừu, quyết tâm muốn làm lại từ đầu…


Thể loại : Action, Fantasy, Manhua, MartialArts,Supernatural Ngày đăng : 16-10-2018 19:14:46 Cập nhật : 22-02-2020 11:47:49

Danh Sách Chương