Thiên Thanh

Thiên Thanh

Cười hỏi tam giới ai có thể trường sinh đây? Ai có thể không chết đây? Duy chỉ có ta – Lý Hạo, khai thiên tích địa, bất tử bất diệt.


Thể loại : Fantasy, Manhua, MartialArts,Supernatural Ngày đăng : 12-12-2017 23:15:44 Cập nhật : 06-07-2018 20:28:22

Danh Sách Chương