Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn

Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn

Đã xuyên việt rồi, hơn nữa trở thành nhất phái tôn sư!
Xem tựa hồ không tệ, chỉ là môn phái này tựa hồ yếu đi điểm, người cũng thiếu một chút…
“Sư huynh, sư phó nói, chấn hưng bổn phái trách nhiệm tựu giao cho ngươi rồi!” Duy nhất đồng môn sư muội vẻ mặt khó chịu nói: “Nếu như ngươi làm không đến tựu vội vàng đem chức chưởng môn lại để cho cho ta đi!”


Thể loại : Adventure, Fantasy, Manhua, MartialArts,Supernatural Ngày đăng : 16-08-2019 15:16:41 Cập nhật : 27-03-2020 20:56:40

Danh Sách Chương