Sono Ossan, Isekai De Nishuume Play Wo Mankitsu Chuu

Sono Ossan, Isekai De Nishuume Play Wo Mankitsu Chuu

Một ông chú đã 36 tuổi gần như từ bỏ đã nảy ra ý kiến thiệt lập lại cấp độ bản thâính vì vậy đã hiến tế cấp độ của mình để lấy vũ khí mạnh nhất. Khi trở nên mạnh mẽ anh ta muốn xoá bỏ tháp thử thách nơi được coi là hầm ngục. Trên hành trình của mình ông chú có một người bạn loli đồng hành sau một cuộc gặp gỡ bất ngờ.


Thể loại : Adventure, Anime, Comedy, Fantasy, Shounen,Supernatural Ngày đăng : 02-12-2019 20:21:33 Cập nhật : 02-12-2019 20:22:08