Ragna Crimson

Ragna Crimson

đại khái nội dung là ns về một thanh niên đồng hành cùng bé loli ( con này mạnh vl ra ấy) nhưng đéo phải, thằng main nó còn gấp mấy lần :))) khác saitama một tí thay vì đấm thg ấy chỉ chạm một cái là tiêu con rồng mà mới hơn cả là có romance nữa nhé :3 the best of manga


Thể loại : Action,Adventure Ngày đăng : 17-06-2017 20:47:14 Cập nhật : 17-06-2017 20:47:15

Danh Sách Chương