Quỷ Sai

Quỷ Sai

Chết đi không phải là kết thúc, mà là một bắt đầu mới. Linh hồn được quỷ sai dẫn đến địa phủ. công đức lúc sống của quỷ hồn sẽ ảnh hưởng đến chuyển thế đời sau. Câu chuyện này nhân vật chính là một quỷ sai ngàn năm và một chú bồ câu vừa có được linh lực…


Thể loại : Action, Adventure, Fantasy, Manhua, MartialArts,Supernatural Ngày đăng : 16-04-2018 22:03:07 Cập nhật : 07-07-2018 21:34:25