Monkey Peak

Monkey Peak

Cả nhóm đi leo núi và chết từng người từng người bởi con vượn quỹ. Nhưng bất ngờ hơn là ngoài con vượn ra còn 1 kẻ sát nhân khác nữa. Cùng khám phá nhé


Thể loại : Horror,Manhwa Ngày đăng : 05-07-2017 22:40:22 Cập nhật : 17-10-2020 22:31:12

Danh Sách Chương