Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ

Trời đất mênh mông, tương lai biến ảo, ai là Chân Long, ai là Mãng Xà? Hay mọi chúng sinh đều thành được Chân Long? Triều đình, bang phái giang hồ, Thế ngoại tiên đạo, thiên niên thế gia, ma thần vu tộc, thượng cổ vu đạo, tranh đấu không thôi


Thể loại : Action, Adventure, Fantasy,MartialArts Ngày đăng : 04-05-2017 18:15:06 Cập nhật : 12-09-2018 08:51:38

Danh Sách Chương