Edens Zero

Edens Zero

Bộ truyện tiếp theo của tác giả Fairy Tail đã lên sóng!!!


Thể loại : Action, Adventure, Fantasy, Sci-fi,Shounen Ngày đăng : 08-08-2018 22:29:17 Cập nhật : 27-06-2020 15:47:12