Dosa

Dosa

Truyện lấy bối cảnh một thế giới võ thuật nơi con người và nhân thú cùng sinh sống. Ở đó có vị vua bạo ngược luôn dùng mọi cách để đàn áp nhân thú. Rồi ai sẽ giải thoát họ đây? Mời các bạn dõi theo hành trình giải thoát nhân thú khỏi áp bức trong “Dosa” nhé!


Thể loại : Action, Adventure, Fantasy, Manhwa, MartialArts,Supernatural Ngày đăng : 08-04-2018 23:26:28 Cập nhật : 25-04-2018 07:55:44