Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống

Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống

Một hồi tai nạn xe cộ, khiến giang bạch xuyên không tới 1 “chính mình khác” tại thế giới song song! Có siêu BUG lai lịch không rõ + không gì không làm được Đại Kiêu Hùng Hệ Thống !? Từ đây đường đời của Giang Bạch Lóe Sáng Chói Lọi


Thể loại : Action, Adventure, Fantasy, Manhua,MartialArts Ngày đăng : 14-05-2019 18:48:31 Cập nhật : 11-05-2020 13:29:55

Danh Sách Chương