Cô vợ có phòng thủ bằng Zero

Cô vợ có phòng thủ bằng Zero

Tổng hợp những mẩu truyện về một cô vợ có tình yêu có chỉ số tấn công 255 nhưng chỉ số phòng thủ là zero!


Tên khác : No guard wife Tác giả : Yano Toshinori Thể loại : Comedy, ecchi,Romance Ngày đăng : 23-09-2019 09:51:22 Cập nhật : 07-11-2019 20:26:17