21st Century Boys

21st Century Boys

21st century boys là phần nối tiếp của 20th century boys. Sau khi hạ được Friend, nhóm bạn của Kenji lại đương đầu phải âm mưu của Friend, âm mưu cuối cùng. Và tất cả bọn họ đều nỗ lực đi tìm sự thật và ngăn chặn âm mưu điên cuồng của Friend. Quá khứ và hiện tại, tình bạn và sự thù địch đan xen vào nhau…


21st Century Boys manga
Tên khác : 21 Seiki Shounen; Twenty-First Century Boys; 21stCB Tác giả : Urasawa Naoki Thể loại : Action, Drama, Mystery, Psychological, Sci-fi,Supernatural Ngày đăng : 21-02-2017 09:11:48 Cập nhật : 09-05-2018 17:11:14